خدمات مشتریان

شرکت کاوه افروز توجه به مشتریان را هدف و برنامه محوری خود قرار داده و همواره بر این باور است که پس از تولید مسولیت سنگینی ارائه خدمات مناسب به مشتریان را نیز بر عهده دارد.از این رو اقدامات و تلاشهای فراوانی را برای ایجاد مدیریت مراکز خدمات مشتریان در سراسر کشور انجام داده است و امروز مفتخر است که فهرستی طولانی از مراکز خدمات مشتریان را به عنوان اعضای خانواده کاوه افروز به مشتریان خود معرفی می کند.