پیام مدیر عامل

ما با تکیه بر دانش فنی و مهارت های حرفه ای پرسنل صدیق توانسته ایم با اجرای پروژه های تولیدی در رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی سخم بزرگی داشته باشیم.

در این راستا کوشیده ایم با ایجاد تعامل بین واحد تولید و عرضه محصولات و گردآومدی مجموعه مشاور های کاربردی جهت نیل به اهداف این شرکت در جهت توسعه پایدار به مقصد برسیم.

مشتری مداری ارتقای کیفیت محصولات و خدمات،جلب رضایت مشتری و تامین رضایت مصرف کننده از اهداف و اعتقادات ماست.

ما اعتقاد داریم با غرمی همگانی و حرکت در راه رسیدن به جایگاه واقعی شرکت کاوه افروز در صنعت لوازم خانگی کشور طی طریق این راه هرگز میسر نخواهد شد الا به کارگروهی و  اندیشه های نیروهای انسانی و امیدداریم در این راه همراه و همپای یکدیگر در اعتلای نام کاوه افروز بکوشیم.

 

 

مهندس نجفی  

شرکت کاوه افروز