دسته بندی: بخاری گازی

شرکت کاوه افروز افتخار دارد در جهت حمایت از سرمایه های ملی کشور با معرفی بخاری های گازسوز در مدلها و طرح های متنوع،پاسخگوی رضایت و راحتی مصرف کنددگان عزیز باشد. این بخاریها که قابل استفاده با گاز طبیعی می باشند،با صرفه و مطمئن بوده و میتواند در کمال راحتی در منزل ، دفتر کار و هر محل مشابهی با ایمنی کامل مورد استفاده قرار گیرد.