دسته بندی: کولر آبی

استفاده از کولر آبی در اکثر شهر های ایران به دلیل دارا بودن هوای گرم و خشک امکان پذیر است.کولر آبی باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود، زیرا جهت تبخیر آب انرژی کمی مصرف میکند. کولر آبی باعث ایجاد رطوبت در هوای خشک شده و از خشک شدن پوست جلوگیری میکند . رطوبت ایجاد شده توسط این کولر از شوک ناشی از الکتریسیته ساکن جلوگیری کرده و مانع از ترک خوردن وسایل چرمی میشود. کولر های کاوه افروز به گونه ای طراحی و ساخته شده که رطوبت لازم را در هوای گرم و خشک ایجاد کرده و هوای مطبوع و دلپذیری را به شما هدیه میکند.