سرویسکارانشرکت کاوه افروز توجه به مشتریان را هدف و برنامه محوری خود قرار داده و همواره بر این باور است که پس از تولید مسئولیت سنگینی ارائه خدمات مناسب به مشتریان را نیز بر عهده دارد . از این رو اقدامات و تلاشهای فراوانی را برای ایجاد و مدیریت مراکز خدمات مشتریان در سراسرکشور انجام داد است و امروز مفتخر است که فهرستی طولانی از مراکز خدمات مشتریان را به عنوان اعضای خانواده کاوه افروز به مشتریان خود معرفی می کند.